profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 geologie
 vodohospodářství
 ekologie
   -vypracování
    tzv. základní zprávy

   -ověřování rozsahu     znečištění
   -sanace znečištění
   -supervize sanačních prací
   -skládky odpadů
   -hodnocení vlivu znečištění     na životní prostředí
   -odpadové hospodářství
 technické práce
 ceník služeb
  • zjištění rozsahu starých skládek

  • průzkum mocností a charakteru odpadů

  • monitorování jakosti podzemních i povrchových vod v okolí skládek

  • vyhodnocení trendu vývoje znečištění vod v širším okolí skládek

  • návrhy rekultivací a sanací - podklad pro projektanta

  • geologický průzkum pro stavbu skládky a její zabezpečení


  •