profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


 • monitoring, vzorkování,    průzkumy
 • geologické práce
 • supervize, sanace
 • analýzy rizik, oponentské    posudky, ekologické audity
 • technické práce

 

– monitoring, vzorkování, průzkumy
– geologické práce
– supervize, sanace
– analýzy rizik, oponentské posudky, ekologické audity
– technické práce


MONITORING, VZORKOVÁNÍ, PRŮZKUMY


MONITORING ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

České dráhy, a.s., monitoring pitných a odpadních vod na lokalitách ČD, 2006 - 2014
České dráhy, a.s., postsanační monitoring podzemních vod na lokalitách ČD, 2007 - 2014
ČD Cargo a.s., monitoring pitných a odpadních vod na lokalitách ČD Cargo, 2008 - 2014
ČD Cargo a.s., postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě Ostrava, 2008 - 2014
Správa železniční dopravní cesty s.o., monitoring pitných a odpadních vod na lokalitách SŽDC, 2008 - 2013
Správa železniční dopravní cesty s.o., monitoring podzemní a povrchové vody u drážní skládky odpadů - Valdov u Nové Paky, 2010
PURUM s.r.o., monitoring podzemních vod v areálu BTV Plast, 2007- 2010
PURUM s.r.o., postsanační monitoring podzemních vod v areálu VZ 1337 Dobronín, 2008
KARBOSORB Chomutov, (MŽP ČR), postsanační monitoring kvality podzemních vod v areálu Karbosorb, 2007 - 2008
Keramost a.s, Nehvizdy, monitoring podzemních vod v závodu Brník, 2006 - 2008
PURUM s.r.o., monitoring odpadů v areálu GRAFOPRINT Praha, 2007
ČR - Ministerstvo obrany, monitoring pitných a odpadních vod v areálu VÚ Hradiště, 2007
Keramost a.s, Nehvizdy, vyhodnocení zkušebního provozu čistírny důlních vod, 2006
CIMEX PRAHA a.s., koncernová společnost, monitoring podzemní vody, Špindlerův Mlýn, 2005
TERRASYSTEM s.r.o., monitoring podzemních a povrchových vod na 2 lokalitách Kovošrotu, 2000 - 2004
ESOMO s.r.o., monitoring povrchových a podzemních vod těles 4 skládek, 2001 - 2003
AERO Vodochody a.s., monitoring pitné vody ze 4 objektů, 1999 - 2002
RCP-Recycling park a.s., monitoring povrchových, průsakových a podzemních vod tělesa skládky, 2001 - 2002
REO RWE Entsorgung s.r.o., monitoring podzemních vod na lokalitě Severočeské plynárenské, 2000 - 2002
ALCAN Děčín Extrusions s.r.o., monitoring podzemní vody, 1998 - 2002
OPV s.r.o., monitoring podzemních vod na lokalitě Severočeské plynárenské v Roudnici nad Labem, 2000 - 2002
KOVOŠROT Děčín, monitoring podzemních vod na 3 lokalitách, 2001 - 2002
GEO Group a.s., HMZ, a.s. Bruntál, zmapování dna odkaliště včetně monitoringu dnových sedimentů v areálu HMZ, a.s., 2000


VZORKOVACÍ PRÁCE

CENTRA a.s., Office park Kavčí hory, vzorkování odpadní vody z lapolu, 2010 - 2014
POVLTAVSKÉ MLÉKÁRNY, a.s., vzorkování odpadní vody z ČOV, 2010 - 2014
Rodinné centrum ROUTA, o.s., vzorkování bazénové vody pro mateřské centrum Čelákovice, 2009 -2014
METROSTAV a.s., vzorkování zemin, živice a vody v rámci výstavby, 2009 - 2014
BAXTER BIOSCIENCE s.r.o., vzorkování odpadů a zemin, 2009 - 2011
Mitsubishi Electric Automotive Czech, s.r.o., vzorkování odpadní a pitné vody, 2008 - 2014
DÁLNIČNÍ STAVBY PRAHA, a.s., vzorkování odpadů a zemin v rámci výstavby, 2008 - 2014
AUTOLAND SLUŠTICE, M. Martinec, vzorkování odpadní vody z lapolu a pitné vody ze studny, 2007 - 2014
STAVOKOMPLET s.r.o., kompletní vzorkování v rámci provozování VaK ve Středočeském kraji, 2004 - 2014
PURUM s.r.o., vzorkování zemin, odpadů a vody, 2003 - 2014
OSPAP a.s., vzorkování odpadní vody z ČOV, 2003 - 2014
ČEZ a.s., vzorkování odpadních a pitných vod ve vodní elektrárně Štěchovice a elektrárně Vrané, 2003 - 2014
MĚSTO ČELÁKOVICE, vzorkování bazénové vody v městském krytém bazénu, 2003 - 2014
Elektrárna Tušimice I, odběr vzorků zemin a stavebních konstrukcí, 2006
PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s., odběry pitné vody z vodovodu v Praze Černý Most, 2003
INGEOTRADE a.s., odběry vod v rámci monitoringu skládek odpadů, 2001 - 2002
ESOMO s.r.o., odběry vod v rámci monitoringu skládek odpadů, 2001 - 2002
OP papírna, s.r.o., vzorkování podzemní vody, 2000
GEO Group a.s., DUO Opočno, sondážní a vzorkovací práce v areálu společnosti DUO, 2000


PRŮZKUMY EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE

České dráhy, a.s., doprůzkum kontaminace zemin a podzemních vod na lokalitě Praha - Masarykovo nádraží, 2013
České dráhy, a.s., geologický průzkum okolí sběrače ropných látek v Turnově, 2011
Moravská stavební - INVEST, a.s., průzkum ekologické zátěže pozemku Přezletice, 2008
WPM Group s.r.o., průzkum ekologické zátěže areálu bývalého grafického podniku GRAFOPRINT Praha, 2006
SKANSKA CZ a.s., průzkum ekologické zátěže pozemku určeného pro výstavbu bytových jednotek, 2006
BENZINA a.s., distribuční sklad Točník Klatovy, (FNM ČR), předsanační doprůzkum distribučního skladu (subdodavatel 1.řádu), 2004 - 2006
SKANSKA CZ a.s., průzkum ekologické zátěže pozemku určeného pro výstavbu bytových jednotek, 2004
Ing. Marcel Pejzl, průzkum kotelny a skladu chemikálií v areálu Mototechna, Praha 5, 2003 - 2004
BOHEMIAN ARTISAN, průzkum tělesa skládky odpadů v katastru obce Nebušice, 2003
PURUM s.r.o., sanační průzkum demolice bývalé Státní tiskárny, Praha 1, 2003
LIDL ČR v.o.s., geochemický průzkum na ploše pro výstavbu prodejny LIDL v Českém Brodě, 2003
HOLDING Chomutov, (FNM ČR), předsanační doprůzkum části bývalých Válcoven trub, 2003
EKOCONSULT, průzkum galvanovny provozovny Tesla Strašnice, 2000


GEOLOGICKÉ PRÁCE


HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE

České dráhy, a.s., posudek o zachování stávajících monitorovacích objektů na lokalitě Jaroměř, 2013
České dráhy, a.s., projekt likvidace HG monitorovacích vrtů na lokalitě Kolín, 2013
Černá v Pošumaví - Dolní Vltavice, HG posudek - ověření možnosti využití podzemní vody k zásobování obce, 2011
Český zahrádkářský svaz, zpráva o vyhloubení průzkumného HG vrtu, 2009
Zuzana Michalová, projektová dokumentace kopané studny, 2009
RHP Development s.r.o., HG posudek kopaných studní, 2009
České dráhy, a.s., projekt likvidace HG monitorovacích vrtů - Veselí nad Lužnicí, 2009
Eva Kypsonová, HG posudek vrtu, 2009
Dana Jonášová, projekt průzkumného HG vrtu, jeho realizace vč. projektové dokumentace, 2008 - 2009
Radka Šetková, HG posudek pro novou přístupovou komunikaci k rodinnému domu, 2008
Eva Kypsonová, prohloubení stávajících studen v části obce, 2008
Obec Cítov, návrh zásobování obce Cítov pitnou vodou a následná realizace a vyhodnocení 2 ks čerpacích zkoušek, 2007 - 2008
České dráhy, a.s., HG posudky a pasporty studní na lokalitách ČD (153 ks posudků, 66 ks pasportů), 2007 - 2008
ÚMČ Praha 4, odbor stavební, HG posudek možnosti ovlivnění stávajících studní odběrem vody, 2006
Drobný Architects spol. s r.o., HG posudek pro účely výstavby tepelného čerpadla, 2006
VaK Beroun a.s., provedení a vyhodnocení hydrodynamických zkoušek, využití stávající studny, 2004
STEPP INVEST s.r.o., odborný posudek propustnosti zeminy - ověření podmínek možnosti zasakování, 2003
Tomáš Kolinger, odborný posudek problematiky zasakování dešťových vod, 2003
Luboš Jankovský, odborný posudek pro vybudování 2 ks tepelných čerpadel, 2002
TECOTEX a.s., odborný posudek pro vybudování studny, 2002
Safet Bojič, HG studie - návrh odvodnění základové spáry rodinného domu v Kunraticích, 2001
Obecní úřad Bojanovice, dokumentace kopané studny, vypracování návrhu I. ochranného pásma, 2001
GEOSAN Group, HG průzkum a vybudování kopané studny na fotbalovém hřišti, 2000


INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ PRÁCE

Miroslava Weisová, IG posudek a posouzení radonového rizika stavební parcely rodinného domu, 2009
Skanska Program Start, s.r.o. podrobný IG průzkum obytného souboru domů Praha-Uhříněves, 2006
TERLING, a.s., IG průzkum administrativní budovy, I.+II. etapa, 2004
MĚSTO ŘÍČANY, IG průzkum pro stavbu gravitační kanalizace - Strašín, 2004
SKANSKA CZ a.s., IG rešerše pro výstavbu bytových domů Praha-Uhříněves, 2004
PRO-SIN s.r.o., IG průzkum pro stavbu prodejny potravin LIDL ve Vlašimi, 2003
ATELIÉR EIS s.r.o., IG průzkum pro stavbu prodejny potravin LIDL V Praze Letňanech, 2003
S-REALITY, Bytové domy Nad Bohemkou, IG průzkum pro revitalizaci bytových jednotek, 2002


GEOLOGICKÉ PRÁCE - LOŽISKA

PÍSKOVNY Hrádek nad Nisou, geologický průzkum ložisek štěrkopísku na celkem 3 lokalitách, 2002


SUPERVIZE, SANACE


SUPERVIZNÍ ČINNOST

České dráhy, a.s., technický dozor investora při realizaci projektu "Odstranění ohnisek znečištění bývalé továrny na impregnaci dřeva v areálu Mostního obvodu ČD, a.s. v Brodku u Přerova", 2012 -2014
Siemens, s.r.o., o.z. Elektromotory Mohelnice, (MF ČR), supervize sanačních prací podzemní vody a zemin, 2009 - 2014
ČD Cargo a.s., supervizní kontrola průběhu sanace podzemních vod a supervizní monitoring na lokalitách Břeclav, Ústí nad Labem, 2008 - 2014
České dráhy, a.s., supervizní kontrola průběhu sanace podzemních vod a supervizní monitoring na lokalitách Olomouc, Šumperk, Lipová Lázně, Opava, Meziměstí, Bohumín, Plzeň, Bělá nad Radbuzou, Karlovy Vary, Rumburk, Nymburk, 2006 - 2014
SVA Holýšov, (MF ČR), dozor nad sanací zemin, odpadů a podzemních vod, 2001 - 2014
KARBOSORB Chomutov (bývalé Válcovny trub Chomutov), dozor nad odstraňováním odpadů z bývalé arsenové technologie plynárny, sanace horninového prostředí - 2 etapy, 2003 - 2008
WPM Group s.r.o., supervize demolice areálu cukrovaru v Praze Modřanech, 2005
PREFA Praha, (FNM ČR), supervize zpracování analýzy ekologických rizik včetně oponentury, 2002 - 2004
LOK Praha, (MŽP ČR), supervize zpracování analýzy ekologických rizik včetně oponentury, 2003
CAESAR CRYSTAL Světlá nad Sázavou, (FNM ČR), supervize nad sanací zemin, odpadů a podzemní vody, 1998 - 2002
OLŠANSKÉ PAPÍRNY, (FNM ČR), supervize nad sanací 8 lokalit papíren - sanace zemin, podzemní vody a skládky odpadů, 1997 - 2001


SUPERVIZNÍ ČINNOST PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH HAVARIJNÍCH UDÁLOSTÍ

ČD Cargo a.s., Kralupy nad Vltavou, 2013
České dráhy, a.s., žst. Cheb, 2011
České dráhy, a.s., Děhylov, 2011
České dráhy, a.s., žst. Praha Libeň, 2011
České dráhy, a.s., žst. Litvínov, 2011
České dráhy, a.s., Hněvice, 2010
České dráhy, a.s., žst. Jaroměř, 2009
ČD Cargo a.s., žst. Beroun, 2009
České dráhy, a.s., žst. Mladá Boleslav, 2009
Správa železniční dopravní cesty s.o., žst. Benešov, 2009
České dráhy, a.s., Chomutov - Hačka, 2009
České dráhy, a.s., vlečka Zora Nestlé Olomouc, supervizní dohled při mimořádné události a při následném sanačním monitoringu (vč. vlastního supervizního monitoringu), 2009 - 2012
České dráhy, a.s., žst. Most - nové nádraží, 2009
Správa železniční dopravní cesty s.o., Horní Sytová, 2009
Správa železniční dopravní cesty s.o., žst. Libuň, 2009
ČD Cargo a.s., žst. Kaplice, 2008
České dráhy, a.s., žst. Častolovice, 2008
České dráhy, a.s., žst. Hostinné, 2008
České dráhy, a.s., p.j. Valašské Meziříčí, 2008
Správa železniční dopravní cesty s.o., žst. Netřeba, 2008
České dráhy, a.s., žst. Most - nové nádraží, 2008
České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty s.o., žst. Kladno, 2008
České dráhy, a.s., žst. Nymburk, 2008
Viamont a.s., žst. Bílina, 2007
České dráhy, a.s., Bystřice nad Olší, supervizní dohled při likvidaci havarijní události a při následném sanačním monitoringu (vč. vlastního supervizního monitoringu), 2007 - 2009
České dráhy, a.s., žst. Strančice, 2007
České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty s.o., Leština u Světlé, 2007
České dráhy, a.s., žst. Neratovice, 2007
České dráhy, a.s., žst. Ústí nad Labem sever, 2007
České dráhy, a.s., areál p.j. Trutnov, supervizní dohled při likvidaci havarijní události a při následném sanačním monitoringu (vč. vlastního supervizního monitoringu), 2007 - 2011
České dráhy, a.s., vlečka Kovohutí Mníšek pod Brdy, supervizní dohled při likvidaci havarijní události a následném postsanačním monitoringu, 2006 - 2008


SANAČNÍ PRÁCE

KOVOŠROT České Budějovice, (FNM ČR), subdodavatel 1.řádu sanace podzemní vody, 2004 - 2008
K-BASS Brandýs nad Orlicí, (FNM ČR), subdodavatel 1.řádu sanace půdního vzduchu a zemin, 2003 -2006
MORA Moravia, s.r.o., 4 areály závodu, (FNM ČR), subdodavatel 1.řádu HG prací, 2002 -2006
CHEMOPETROL LITVÍNOV, skládka Růžodol, (FNM ČR), subdodavatel 1.řádu HG prací, 2002 - 2006
BENZINA Žamberk, distribuční sklad PHM, generální dodavatel sanace zemin, půdního vzduchu a podzemní vody, 2000 - 2006


ANALÝZY RIZIK, OPONENTSKÉ POSUDKY, EKOLOGICKÉ AUDITY


ANALÝZY RIZIK

BENZINA Přelouč a Vysoké Mýto, čerpací stanice, AR zájmových areálů, 2006 - 2009
České dráhy, a.s., AAR areálu ČD, provozní jednotka Trutnov 2007 - 2008
SYNEX Chomutov, AAR areálu bývalých Válcoven trub Chomutov, 2007 - 2008
BENZINA Točník Klatovy, distribuční sklad PHM, subdodavatel 1.řádu AAR zájmového areálu, 2005 - 2008
České dráhy, a.s., AAR areálu ČD, provozní jednotka Bohumín, 2007
KARBOSORB Chomutov (bývalé Válcovny trub Chomutov), AAR bývalé arsenové technologie plynárny, 2005 - 2006
ČR - Ministerstvo životního prostředí, AR velkoskladu skládky po sovětské armádě - Dolní Rokytnice, 2003 - 2004
PURUM s.r.o., AAR velkoskladu PHM Kostelec u Heřmanova Městce, 2004
SCES, a.s., AR společnosti Sokolovská uhelná a.s. včetně technických prací, 2000


OPONENTSKÉ POSUDKY

České dráhy, a.s., DKV Česká Třebová, DKV Brno, DKV Ústí, oponentní posudky AAR předmětných lokalit (3 posudky), 2008
České dráhy, a.s., DKV Plzeň, DKV Česká Třebová, DKV Brno, DKV Olomouc, DKV Praha, DKV Ústí nad Labem, oponentní posudky AR předmětných lokalit (13 posudků), 2007
LOK Kbely, s.p., (MŽP ČR), oponentní posudek AR, 2004
PREFA Praha a.s., (FNM ČR), oponentní posudek AR, 2004


EKOLOGICKÉ AUDITY, STUDIE

PURUM s.r.o., ekologický audit areálu sila v Uherském Hradišti, 2006
PURUM s.r.o., ekologický audit čerpací stanice ÖMW - Staré Město u Uherského Hradiště, 2006
Inženýring dopravních staveb a.s., ekologický audit dvou areálů v Praze, 2006
WPM Group s.r.o., ekologický audit areálu Cihelny v Praze Uhříněvsi, 2005
METACO BO.BR., s.r.o. Brandýs nad Labem, ekologický audit části areálu v Brandýse nad Labem, 2004
VP PROJEKTING s.r.o. studie proveditelnosti včetně EIA odpadového hospodářství - mikroregion Soko, 2001


TECHNICKÉ PRÁCE


České dráhy, a.s., RSM Brno, desinfekce 21 ks studní včetně kontroly jakosti vody, 2014
České dráhy, a.s., STP Bohumín, desinfekce rozvodů vody vč. rezervoáru v jídelních vozech, 2010 - 2014
České dráhy, a.s., DKV Plzeň, mechanické vyčištění 2 ks HG objektů v lokalitě Jindřichův Hradec, 2012
České dráhy, a.s., RSM Praha, čištění ropného lapolu ve Zdicích, 2011
KERAMOST a.s., oprava HG vrtů pro monitoring podzemní vody, 2007
ČR - Ministerstvo vnitra, vyčištění kopané studny a její desinfekce včetně kontroly jakosti, 2003
POLICIE ČR, Správa hl. m. Prahy, vybudování vrtané studny do hloubky 40 m, vyřízení správního řízení, 2002 - 2003
ARCIBISKUPSTVÍ PRAŽSKÉ, vyčištění kopané studny a její desinfekce včetně kontroly jakosti, 2002
GEO Group a.s., vyhloubení sond a odběr půdního vzduchu v areálech společnosti Uhelné sklady Zábřeh na Moravě, 2002
ČR - Ministerstvo vnitra, odbor sportu, vyčištění kopané studny a její desinfekce, 2002
GEO Group a.s., vyhloubení sond a odběr půdního vzduchu v areálu společnosti Labit Vrchlabí, 2002
RENO s.r.o., provedení čerpací zkoušky včetně kontroly jakosti na dvou HG objektech, 2002
VaK Zápy, spol. s r.o., mechanická a chemická regenerace na třech HG objektech, TV prohlídka vrtů, 2001
Vladimíra Hejmová, vyhloubení HG šachtice o prům. 100 cm do hloubky 10 m, 2001
VaK Jižní Čechy, a.s., hydrodynamické zkoušky vrtu Zátoň u Lenory, 2001
Jiří Hochman, vyhloubení HG šachtice o prům 100 cm do hloubky 15 m, 2001
Studio MAC ARCHITECTURE s.r.o., hydrodynamická zkouška, 2000
IPS a.s., odvodnění kolejiště a nástupiště - 10 studní (Dolní Beřkovice), 2000
Zemědělská společnost Stránka s.r.o., vyčištění studny a hydrodynamická zkouška, 2000
Brandýské vodovody a kanalizace s.r.o., mechanická a chemická regenerace na třech HG objektech, TV prohlídka vrtů, 2000
Zdeněk Krysta, vybudování HG vrtu do hloubky 30 m, hydrodynamická zkouška, 2000
IPS a.s., odvodnění kolejiště a nástupiště - 5 studní (Hněvice), 2000