profil  |  služby |  kontakty |  reference |  kariéra  info@vzgls.cz 


Upozornění pro zákazníky: Rozbory vody pro soukromníky od 1. 1. 2016 neprovádíme.

Vodní zdroje GLS Praha jako akciová společnost vznikla v roce 1992 transformací v rámci velké privatizace z části státního podniku Vodní zdroje Praha, který byl založen v roce 1957. Základní činností společnosti Vodní zdroje GLS Praha a.s. je hydrogeologický průzkum, využívání, jímání a ochrana podzemních vod, vodohospodářské práce a práce s těmito činnostmi související. Další významnou činností firmy je řešení problematiky aplikované ekologie, a to zejména řešení náprav starých ekologických škod, včetně jejich průzkumu a ocenění, ale také klasických geologických oborů, především inženýrské geologie.

Vodní zdroje GLS Praha a.s. i její pracovníci jsou držiteli specializovaných oprávnění – odborné způsobilosti MŽP pro práce v hydrogeologii, sanačních geologických pracích, inženýrské geologie; certifikátů manažer vzorkování podzemní vody, manažer vzorkování odpadní vody, manažer vzorkování odpadů a dalších. Od roku 1999 má firma Vodní zdroje GLS Praha a.s. zaveden a udržován systém řízení jakosti ISO 9001. Pracovníci firmy se pravidelně účastní odborných konferencí, seminářů a praktických školení.

Na území České republiky Vodní zdroje GLS Praha a.s. aktivně spolupracuje s orgány státní správy, jako je MŽP, MF (dříve FNM ČR), MZe, MRR, a to zejména při řešení řady zakázek v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost spolupracuje s řadou významných soukromých investorů v oblasti aplikované geologie a ekologie. Své služby společnost Vodní zdroje GLS Praha a.s. poskytuje ve značné míře také v komunální sféře obcím a městům.

V neposlední řadě poskytujeme služby soukromým osobám, např. budování vodních zdrojů, vypracování hydrogeologických či inženýrskogeologických posudků, čištění a dezinfekce studní, odběry vod a dalších materiálů.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 22. 12. 2023
Zápis z valné hromady konané dne 21. 12. 2022
Zápis z valné hromady konané dne 28. 6. 2019
Zápis z valné hromady konané dne 15. 10. 2015
Zápis z valné hromady konané dne 31. 7. 2015
Zápis z valné hromady konané dne 18. 9. 2014